V.E.G. Burgum

Verenigingen en clubs

Voor de kinderen wordt er om de week zondagschool aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Bijbel Basics, een programma van het Nederlands Bijbel Genootschap.

Ook bieden we catechese aan aan de jongeren in onze gemeente.

De Ouderenmiddag 60+ organiseert bijna maandelijks een samenkomst. De bedoeling van deze middagen is genieten van de onderlinge ontmoeting. Ook worden er leuke activiteiten gedaan en sprekers uitgenodigd. Alle ouderen zijn van harte welkom.

De Werkgroep Zending en Evangelisatie (WZE) organiseert jaarlijks een aantal zang-evangelisatiediensten. De diensten hebben een laagdrempelig karakter om mensen te vertellen van Gods liefde. Dit probeert de WZE te doen door een zo divers mogelijk aanbod van zang-evangelisatiediensten, om te voorzien in de behoefte van zowel jong als oud.

De Werkgroep Gemeenteopbouw organiseert laagdrempelige thema-diensten en andere activiteiten om de banden binnen de gemeente aan te sterken en gasten te verwelkomen. Zij hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in 2021-2022 een Alphacursus in ons kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Ook waren zij verantwoordelijk voor de organisatie van de Bijbelcursus van seizoen 2022-2023.

De Commissie van Beheer en Onderhoud houdt zich bezig met de reguliere klussen en taken om het kerkgebouw en de tuin te onderhouden.