V.E.G. Burgum

Zangkoor

Zangkoor “De Lofstem”

IMGP3499

Zangkoor “De Lofstem” van de Vrije Evangelische Gemeente Bergum is tijdens de oorlogsjaren, in 1941 opgericht om mee te werken aan kerk- en evangelisatiediensten van de gemeente. De doelstelling bij de oprichting is eigenlijk nog dezelfde: De Heer lofzingen en Hem groot maken in de te zingen liederen. Eén van de dirigenten in het verleden zei het zo: “We hebben wat te vertellen, we hebben een opdracht met een boodschap. Laten we die met overtuiging en met vreugde brengen.” Dat is nog steeds het uitgangspunt bij het zingen in kerkdiensten, bejaardenhuizen of elders.

Ook op repetitieavonden proberen we deze gedachten vast te houden. We zijn niet groot in aantal leden maar willen groot zijn voor de Heer die ons onze stem heeft gegeven, die we ook mogen gebruiken om te zingen. We zingen naast geestelijke liederen ook zangstukken en dergelijke.IMGP3493

Eens per jaar nemen we deel aan een landelijke Zangersdag. Aan dit evenement nemen koren van de Vrije Evangelische Gemeenten uit Nederland deel. Naast de zang, die ieder koor afzonderlijk ten gehore brengt, worden ook een aantal liederen als één groot koor gezamenlijk gezongen. De dag wordt door ons koor traditioneel afgesloten met een etentje.

We oefenen onder leiding van mevrouw C. Bakker. De repetities zijn op donderdagavond om kwart voor acht. Wanneer u mee wilt doen bent u van harte welkom.

Plaats: Vrije Evangelische Gemeente Bergum, Beatrixstraat 18 te Burgum.

Contactpersoon: Willy Wijnia, tel. 0511-402774

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *