V.E.G. Burgum

WZE

Werkgroep Zending en Evangelisatie VEG Burgum

Waar gaat het om
We blijven er als plaatselijke werkgroep van dromen en er tegelijk hard aan werken, dat we als werkgroep Zending en Evangelisatie ons willen laten betrekken bij Gods bedoelingen met mens en wereld, door in woord en daad getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is.

Wij doen dit o.a. door:
– samen te werken met de Stichting Zending en Diaconaat van de bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland in zendingsprojecten en acties te voeren m.b.t. directe hulpverlening in binnen- en buitenland;
– het organiseren van WZE zangavonden. In deze maandelijkse themadiensten wordt iedere avond een thema behandeld. Vaak nodigen we bekende sprekers uit om een bepaald onderwerp te belichten. Natuurlijk benaderen we ieder thema vanuit Bijbels gezichtspunt. De themadiensten zijn leerzame avonden en dankzij de variatie met zang en muziek uit de bundel van Johannes de Heer en Opwekking is er voor elk wat wils.

Nieuw seizoen WZE zangavonden
Dit seizoen wordt er door de werkgroep een gevarieerd programma aangeboden van meezingavonden en muziekoptredens. De avonden worden georganiseerd voor iedereen, van jong tot oud. Omdat het programma zo divers is, zal het aanwezige publiek per avond ook variëren. Naast de gezelligheid en het contact met elkaar draagt iedere avond een boodschap uit; de boodschap van de genade van God. Een wezenlijk verschil tussen christenen en de mensen om hen heen is het cadeau van de genade die God geeft om door Jezus toch te kunnen leven zoals je als mens bent bedoeld. Met vallen en opstaan, met blijdschap en vreugde en met de vergeving voor alles wat mis is gegaan. Gods genade geeft hoop, kracht en bewijst de liefde van God in levens van mensen.
Deze boodschap delen we uit door te luisteren, zingen, genieten van muziek, door na te denken over Bijbel, wereld en relaties.
U bent allemaal van harte welkom om te komen ook in dit seizoen.

Werkgroep Zending en Evangelisatie
Contactpersoon: Folkje Visser
E-mail: wze@vegburgum.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *