V.E.G. Burgum

60+ middag

60+ middagen

Van september t/m mei is er om de zes weken op dinsdagmiddag een samenkomst met ouderen van 60+ in het lokaal naast de kerk. Alle ouderen (ook al voelen ze zich nog niet zo) weduwen, weduwnaren, echtparen en alleengaanden zijn daar van harte welkom. De middag begint om 14.30 uur. Er wordt genoten van de onderlinge ontmoeting. De invulling is per keer verschillend. Soms wordt er iemand uitgenodigd van buiten de gemeente die informatie geeft over een bepaald onderwerp dat voor ouderen interessant is. In de weken voor kerst is er een speciale kerstmiddag voor de ouderen.

De data van deze ouderenmiddagen worden in ons maandblad “It Kompas” bekend gemaakt. Ook kunt u de data terugvinden in de agenda op deze website. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom!

Wilt u graag opgehaald worden? Even een telefoontje. Tot ziens!

Plaats: Vrije Evangelische Gemeente Bergum, Prinses Beatrixstraat 18 te Burgum

Contactpersonen:
Tineke Rozema           Tel. 0511 – 432253
Grytsje Ytsma              Tel. 0511 – 475897

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *