V.E.G. Burgum

Raad van Kerken

In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente Burgum, de Sint-Martinusparochie, de Doopsgezinde Gemeente Veenwouden en de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum samen.

De Raad van Kerken beijvert zich om hier ter plaatse de eenheid onder de christenen te bevorderen door:

  • Het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de plaatselijke kerkelijke gemeentes en parochie;
  • Samen ons geloof in God te vieren;
  • In gezamenlijkheid activiteiten te organiseren die kerkmensen en parochianen bijeen brengt.

Kortom, de Raad van Kerken zet in op wat ons samenbindt en wil het besef van onze eenheid in Christus versterken door ontmoeting, gesprek, vieringen e.d. in een sfeer van openheid van geest, ruimhartigheid en hartelijkheid.

Diensten van de Raad van Kerken
Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Burgum oecumenische vieringen rond de christelijke feesten: Op 2e Paasdag, op Pinksterzondag en op 2e Kerstdag. Daarnaast is er een Vredesvesper tijdens de vredesweek en zijn er vieringen in de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen en in het kader van de Wereldgebedsdag (eerste vrijdag in maart)

Een overzicht van alle activiteiten in de Burgumer kerken vindt u op:
www.kerkplein-burgum.frl 

Contactpersoon
Joop Althear
(0511) 473977