V.E.G. Burgum

Historie

Op 29 september 1936 werd de eerste vrije evangelisatiesamenkomst gehouden in een schuur (Kloosterhof) aan de Kloosterlaan.

Broeder W.S. Veltman

Hier kwamen geregeld op een avond in de week 40 á 50 mensen het evangelie beluisteren. De samenkomsten werden geleid door ds. D.W. Veldkamp te Leeuwarden.

Op 30 november 1936 werd een “Kring van Vrij Evangelischen” gevormd, terwijl ook een zondagsschool, een zangkoortje en een vrouwenvereniging werden opgericht.

Op 26 september 1938 werd de gemeente geïnstitueerd en betrok men een betere behuizing. Een pand in de Schoolstraat werd aangekocht en omgebouwd tot kerkzaal. Broeder W.S. Veltman werd door ds. Veldkamp ingeleid als voorganger van de gemeente.

In mei 1943 werd de gemeente lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Tijdens de ambtsperiode van ds. J.A. Hamers werd de huidige kerk gebouwd. Ze werd op 6 februari 1960 ingewijd. Een nieuw elektronisch orgel werd op 26 maart in gebruik genomen. Het is later vervangen door een klein pijporgel, afkomstig uit de gemeente Yerseke.

Voorgangers

 1. Br. W.S. Veltman, van 26 september 1938 tot 1 oktober 1946 (zie foto).
 2. Br. J. Sterk, van 18 januari 1947 tot 1 februari 1948.
 3. Ds. A. Vermaas, predikant van 15 mei 1949 tot mei 1952.
 4. Ds. J.W. van Petegem Gzn, predikant van 28 juni 1953 tot 6 september 1956.
 5. Ds. J. Moerland, predikant van 2 december 1956 tot 10 december 1957; vertrokken naar Amsterdam-west.
  (Ds. Moerland was tevens predikant in algemene dienst voor de Binnenlandse  Zending van de Bond.)
 6. Ds. J.A. Hamers, gekomen van Wemeldinge, predikant van 17 december 1957 tot 15 januari 1960; vertrokken
  naar Zwolle. (Ds. Hamers was tevens predikant in algemene dienst voor de Binnenlandse Zending van de Bond.)
 7. Ds. P.C. Tönjes, gekomen als kandidaat, predikant van 14 oktober 1962 tot 17 april 1966, vertrokken naar Zwolle.
 8. Ds. W. Kramer, gekomen als kandidaat, predikant van 3 december 1967 tot 30 augustus 1970, overgegaan
  in zendingsdienst.
 9. Ds. L.v.d.Molen, consulent van 30 augustus 1970 tot augustus 1972.
 10. Ds. F. Mollema, predikant van 3 september 1972 tot 14 mei 1978, vertrokken naar Enschede.
 11. Ds. J. H. Karelse, consulent van 14 mei 1978 tot 4 september 1983.
 12. Ds. N.M. Dijk, predikant van 4 september 1983 tot 31 augustus 1986.
 13. Ds. L.v.d.Molen consulent vanaf 31 augustus 1986 tot 29 januari 1995.
 14. Br. A. Bijlsma, bijstand in pastoraat van oktober 1986 tot 2 april 1989.
 15. Ds. H.J. Jansen Klomp, bijstand pastoraat vanaf 1 april 1991, overleden 3 februari 1995.
 16. Ds. H. Warning, predikant van 29 januari 1995 tot 8 februari 2004.
 17. Ds. J. v.d. Geer, consulent van febr. 2004 tot maart 2005.
 18. Ds. L. Oost, consulent van maart 2005 tot heden.
 19. Br. A. Hartstra, pastoraal werker vanaf 18 september 2005 tot 1 september 2011.
 20. Br. B.H.A. van Weeghel, gemeentelijk werker vanaf 1 maart 2012 tot 1 maart 2015.