Raad van Kerken | Pinksterviering

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van een oecumenische viering op 1e Pinksterdag (zondag 4 juni). De dienst wordt gehouden in het openluchttheater achter De Pleats en begint om 10.00 uur. Bij slecht weer gaan we naar de Ikker.

De voorganger in deze dienst is dominee Henk-Jan de Groot. De Chr. muziekvereniging “Hallelujah” o.l.v. Reimer Jan Rondaan zal zorgen voor de muzikale begeleiding. Tijdens de dienst zal er in De Pleats kindernevendienst en zondagsschool zijn en voor de allerkleinsten is er oppas.

Geen reacties

Voeg reactie toe