Paasviering

Op zondag 21 maart vierden we Pasen samen met gospelgroep Ichtus uit Franeker en Jannie Dijkstra uit Ee. Het thema van deze dienst was ‘Zien en geloven: Jezus leeft’. De gospelgroep zong voor de dienst o.a. ‘Mijn verlosser leeft’. De dienst begon met het aansteken van de paaskaars. Daarna zongen we samen ‘Heer ik prijs Uw grote naam’. Daarna werden we allemaal welkom geheten in deze dienst.

Samen zongen we in deze dienst prachtige liederen begeleid door Ichtus. In de dienst zong de gospelgroep Fryske liederen, die ze zelf hadden geschreven op de melodie van popmuziek. Als kinderlied zongen we ‘Ben je groot of ben je klein’. Hierbij mochten we tijdens het zingen de
verschillende gebaren meedoen en wij deden enthousiast mee.

We lazen tijdens deze dienst uit Johannes 20:1-18. Hierbij lezen we over de opstanding van Jezus en hoe o.a. Maria van Magdela, Petrus en Johannes het zien. Kijken wij oppervlakkig net als Maria? Of kijken we verder en zien we de werkelijkheid? Hoe God te werk gaat stijgt uit boven alles. Als we ons overgeven komen we bij Gods werkelijkheid.

Tijdens de preek werden er verschillende afbeeldingen getoond op de beamer. Hiermee werd de boodschap van vandaag nog eens benadrukt. Als je bij een van de afbeeldingen oppervlakkig keek zag je een boom, maar als je verder keek zag je er twee gezichten in. Na de verkondiging van het woord zong Ichtus ‘Want Hy is opstean’ met een trekharmonica erbij. Vervolgens zong ze het welbekende ‘Halleluja’ en de gemeente zong het refrein mee. Na het danken en bidden zongen we staande ‘U zij de glorie’ en na de zege sloten we de dienst af met ‘Ga nu heen in vrede’.

Tijdens de dienst werden ook de viooltjes van de zondagsschool uitgedeeld door de kinderen en konden we na de dienst nog koffie- of theedrinken.
Wij als WZE kijken terug op een geslaagde dienst waarin we de opstanding van Jezus mochten vieren. Het was de laatste dienst van dit seizoen. In oktober is de eerstvolgende WZE-dienst.

Geen reacties

Voeg reactie toe