Kerstmiddag ouderen

In een sfeervol met kaarsjes verlichte kerk, werden we verwelkomd met koffie, thee en wat lekkers. Er werd gezellig gepraat. Lief en leed met elkaar gedeeld. Dat geeft altijd een warm gevoel. Een stukje gemeenschap der heiligen.

De kerstviering begon met een zegen te vragen, daarna zongen we: Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan. In de kerstviering werden we meegenomen van de kribbe naar het kruis en uitzien naar Zijn wederkomst. Jezus is gekomen voor de herders, de wijzen uit het Oosten, voor u en voor mij.

Gods kind is geboren in een stal.
Zijn naam zal eeuwig klinken, overal.
Die ooit voor ons Zijn leven gaf.
En overwon de dood en ’t graf.

De kerstviering sloten we af met het zingen van :
Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken,
Weerkomt met bazuingeschal.
Wat een vreugde zal dat wezen! Amen, ja Heer Jezus, kom!

Na een korte pauze gingen we naar het zaaltje voor de broodmaaltijd. Met gebed werd de maaltijd begonnen. Er was overvloed: heerlijke soep, verschillende soorten brood, volop beleg en alle soorten drinken en een mandarijntje toe, voor de nodige vitamine. Aan het eind kregen we nog een kerstverhaal te horen. Dat ging over de sneeuwstorm van februari 1979 toen Friesland ondergesneeuwd raakte.

We sloten de middag en avond af met dankgebed en het zingen van “Ere zij God”. Het was een warme en zinvolle kerstviering. Met dank aan Annie, Binnie en Tineke voor het vele werk dat er aan voorafging en voor de middag en avond. We kregen nog iets moois mee, gemaakt door Jannie, onze voormalig pastoraal medewerkster.
Zij denkt nog steeds aan ons en wij aan haar. Zij heeft op velen van ons een diepe indruk achtergelaten.
En daar zijn wij haar dankbaar voor. Jannie hartelijk dank. Voor jou namens de ouderen een Gezegend
2019!

Geen reacties

Voeg reactie toe