Kerstviering 2018

Op dinsdag 25 december mochten we samen Kerst vieren. De kerkzaal was weer gezellig ingericht met tafels tussen de stoelen en de kerststal stond op het podium. Voorganger in deze dienst was ds. Moonen en er was medewerking van de Zondagsschool. Het thema van de verkondiging was “Geen barbies in Bethlehem”. David Burger had “Stille Nacht” op de piano ingestudeerd en mocht dit nu laten horen. Het klonk prachtig, en daarna mochten wij dit bekende lied zingen met het orgel. In de pauze kreeg iedereen koffie/thee/limonade en een lekker koekje of snoepje. Ook werden er kerstboompjes uitgedeeld met een lichtje erin, gemaakt door de organisatiecommissie.

Na de pauze werd er een musical uitgevoerd door de Zondagsschool, genaamd “Hotel Toekan”. De jeugd heeft weer goed hun best gedaan hoor! Er werd afscheid genomen van de Zondagsschool door Lieuwkje en Anoek . Karin Klopstra vertelde een mooi verhaal en daarna kregen de dames beide een Bijbel in Gewone Taal
uitgereikt. Hierna kregen alle kinderen een tasje met een verrassing uitgereikt door de leiding van de Zondagsschool. Ook was er nog een momentje van de jeugd met ds. Moonen, die voor alle kinderen een Euro had om uit te beelden dat hij hoopte dat iedereen de hand uit zou steken om met een Geschenk uit de kerk te komen.

We kunnen terugkijken op een prachtige dienst. Ik wil hierbij ook de commissie bedanken voor al het werk dat verricht is om deze dienst tot een succes te brengen. Een bijzonder compliment voor Karin, die vele uren werk heeft gehad om de PowerPoint presentaties te maken voor de diensten!

Geen reacties

Voeg reactie toe