Kerkproeverij | Zondag 5 mei

Thema: ‘In de vrijheid leven’
Op zondag 5 mei hopen we samen met elkaar onze ‘vrijheid’ te proeven. Deze dienst staat in het teken van de Kerkproeverij.

Wat moet je, je daarbij voorstellen ? Als commissie Kerkproeverij ( Durk Postma, Tineke Rozema, Griet Ytsma en Froukje Wesseling) hebben we nagedacht over wat op deze landelijke Bevrijdingsdag het woord ‘vrij’ met ons doet. We herinnerden ons, hoe er tijdens de oorlog op verschillende manieren in gevangenschap is geleefd. Er was sprake van onderdrukking, marteling, honger en dood. Hoe groot was dan ook de blijdschap toen ons land door de Canadezen werd bevrijd! En die duur betaalde vrijheid, vieren we tot op de dag van vandaag.

Wij zagen hier een geweldige boodschap in wat betreft ons geloof in Jezus onze Redder en Bevrijder. Hoe wij door Hem vrij zijn gemaakt uit onze gevangenschap en slavernij. Galaten 5: 1 zegt: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen’.

Is die vrijheid te proeven in onze gemeente en tijdens onze samenkomsten in de kerk ? Kun je dat bijvoorbeeld proeven door de liederen die we zingen, proef je de vrijmoedigheid van het geloof, proef je de gastvrijheid ? Zijn we een gesloten gemeente of zijn we juist een Vrije Evangelische Gemeente, die zijn kerkdeuren durft te openen?

Dit willen we op zondag 5 mei gaan proeven en ervaren en daarom zullen de mensen die wonen in de straten rond onze kerk persoonlijk worden uitgenodigd. Op die manier hopen we de vrijheid die we in Christus hebben, samen met elkaar te kunnen vieren en te delen. Daarnaast willen we iedereen vragen om op deze zondag iemand anders met je mee te nemen naar de kerk. Het maakt niet uit of die persoon wel of niet de vrijheid in Christus geniet. Iedereen is op deze dag van harte welkom!

Geen reacties

Voeg reactie toe