Onze kerkenraad

Kerkenraadsleden:

Dhr. G. Ytsma
Ouderling
Voorzitter
Zevenhuisterweg 43
9257 VJ Noardburgum
Tel. 0511-475897
voorzitter@vegburgum.nl

Dhr. D. Fokkens
Mw. J. Dijkstra
Ouderling

Pastoraat
Dr. E. Wassenberghstrjitte 16
9061 AM Gytsjerk
Tel. 058-2561412
pastoraalouderling@vegburgum.nl

Fam. K. & A. Idzerda
Ouderlingen
Kerkvervoer 
De Wal 33
9269 RA Feanwâldsterwâl
Tel. 0511-472223
pastoraalvervoer@vegburgum.nl

Mevr. C. Ytsma
Diaken

Secretaris
De Streek 12
9254 RK Feanwâldsterwâl
Tel. 0511-468060
secretaris@vegburgum.nl

Dhr. P. Overal
Diaken

Penningmeester
Tuorrebout 117
9251 TB Burgum
Tel. 0511 – 461406
penningmeester@vegburgum.nl

Mevr. G van der Let
Diaken

Spreekvoorzienster
Roggegers 14
9251 TL Burgum
Tel. 0511-465497
preekvoorzienster@vegburgum.nl

Mevr. K Klopstra
Diaken & Jeugdzaken
Penningmeester Diaconiekas
De Bjirk 13
9251 NJ Burgum
Tel. 0511-46 15 20
diakenalgemeen@vegburgum.nl