Nieuws

Kerkproeverij | Zondag 5 mei

Op zondag 5 mei om 9.30 uur is er in de Vrije Evangelische kerk Prinses Beatrixstraat 18 in Burgum een kerkdienst met een speciale invulling, die in het teken staat van kerkproeverij.

Heb jij de Passion gezien? Ben jij nieuwsgierig geworden en realiseer jij je dat het paasverhaal niet op zichzelf staat maar dat er meer moet zijn? Misschien behoor jij ook tot die mensen die in de buurt van hun vakantiebestemming wel eens een kerk bezoeken voor een moment van rust en bezinning. Zoek jij ook wel eens een moment van bezinning, maar ook van verbinding, inspiratie en samenzijn? Wil je eigenlijk wel eens echt weten wat er in de Bijbel staat? Als jij dat zoekt, kom dan op zondag 5 mei ‘Kerkproeven’ in de Vrije Evangelische kerk in Burgum. Ook al denk je nu direct ‘nee’. Wil je er toch nog eens over nadenken? Je bent van harte welkom. Proef van de Bijbel, geniet van mooie zang en orgelspel en ervaar de gemeenschap na afloop tijdens de koffie.

De Vrije Evangelische Gemeente is een open gemeenschap, waar aandacht is voor leven en geloven, geïnspireerd door de Bijbel.

Kledingactie Oekraïne – 6 mei

Helpt u ook mee?

Beste gemeente,
Ook in 2019 hopen onze broeders en zusters in Oekraïne dat er weer vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar de Oekraïne zullen rijden. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven. De kleding van vorig jaar is in september vrijgegeven en verdeeld. Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hard nodig.

Wat is er nodig:
– Schoeisel en laarzen (vooral ook kinderschoenen) Graag per paar bij elkaar gebonden.
– Kleding (vooral ook kinderkleding)
– Lakens, dekens en gordijnen
– Handdoeken/theedoeken

Uiteraard moeten de spullen bruikbaar zijn: dus schoon en goed. Graag de spullen verpakken in stevige dozen. Bij voorkeur zo veel mogelijk bananendoos.

U kunt uw spullen op maandag 6 mei 2019 brengen naar de zaal bij de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur. Per doos kost het transport ruim € 3,00. Het zou fijn zijn als u (ook wanneer u geen kleding heeft om op te sturen) een bijdrage aan die transportkosten zou willen leveren. Dit kan door op zondag 14 april 2019 uw gift in de 2e collecte te doen, die voor de SZD kledingactie is bestemd.
Laten we er een succesvolle kleding-/goederenactie van maken!

Verslag themadienst 3 februari met The Rising Hope

Op zondagmorgen 3 februari was een themadienst verzorgd door The Rising Hope met als thema: ‘Doe is ff normaal’. Tijdens deze dienst stond de vraag centraal: ‘Wat is normaal?’

In de dienst liet The Rising Hope prachtige liederen ten gehore brengen, zoals Big Fish. Daarnaast zongen we samen votum en groet. Ook werden de opwekkingsliederen zoals ‘Mijn hulp is van U Heer’ en ‘Tienduizend redenen’ samen gezongen.

Naast het zingen was er ook genoeg stof tot nadenken. Hoe gaan we met onze smartphone om? En hoe met onze Bijbel? Er was een interactief gedeelte met stellingen over de smartphone waarin de gemeente actief meedeed, inclusief de kinderen. Prachtig! Hierbij mochten we reageren op de stellingen met ‘Like’ en ‘Don’t like’. Ook werden er filmpjes vertoond over een jongen met weinig geduld, net als Jona, en liet zien hoe je kunt veranderen en dat God je niet loslaat wat er ook gebeurt.

The Rising Hope heeft een prachtige dienst verzorgd waarin we konden genieten, maar ook meer dan genoeg stof tot nadenken hadden gekregen. Na de dienst konden we napraten over de dienst met wat lekkers bij de koffie of thee.

Kerstviering 2018

Op dinsdag 25 december mochten we samen Kerst vieren. De kerkzaal was weer gezellig ingericht met tafels tussen de stoelen en de kerststal stond op het podium. Voorganger in deze dienst was ds. Moonen en er was medewerking van de Zondagsschool. Het thema van de verkondiging was “Geen barbies in Bethlehem”. David Burger had “Stille Nacht” op de piano ingestudeerd en mocht dit nu laten horen. Het klonk prachtig, en daarna mochten wij dit bekende lied zingen met het orgel. In de pauze kreeg iedereen koffie/thee/limonade en een lekker koekje of snoepje. Ook werden er kerstboompjes uitgedeeld met een lichtje erin, gemaakt door de organisatiecommissie.

Na de pauze werd er een musical uitgevoerd door de Zondagsschool, genaamd “Hotel Toekan”. De jeugd heeft weer goed hun best gedaan hoor! Er werd afscheid genomen van de Zondagsschool door Lieuwkje en Anoek . Karin Klopstra vertelde een mooi verhaal en daarna kregen de dames beide een Bijbel in Gewone Taal
uitgereikt. Hierna kregen alle kinderen een tasje met een verrassing uitgereikt door de leiding van de Zondagsschool. Ook was er nog een momentje van de jeugd met ds. Moonen, die voor alle kinderen een Euro had om uit te beelden dat hij hoopte dat iedereen de hand uit zou steken om met een Geschenk uit de kerk te komen.

We kunnen terugkijken op een prachtige dienst. Ik wil hierbij ook de commissie bedanken voor al het werk dat verricht is om deze dienst tot een succes te brengen. Een bijzonder compliment voor Karin, die vele uren werk heeft gehad om de PowerPoint presentaties te maken voor de diensten!

Winterbarbecue voor de jeugd en jongeren

De jongeren wilden eens iets anders dan de traditionele Kerstbroodmaaltijd voor aanvang van de Kerstavonddienst. Ze kwamen met het idee om een Winterbarbecue te houden op zondag 23 december van 17.00 tot 19.00 uur, buiten bij de kerk. Iedereen was dolenthousiast!

Er werd een grote partytent opgezet, een grote barbecue geregeld, tafels en stoelen neergezet en alles werd feestelijk aangekleed met lampjes, slingers en tafelversiering. Ook was er verwarming in de tent met gezellige kerstmuziek. Het thema was foute kersttrui. De opkomst was groot en zowat iedereen had een foute kersttrui aan. We waren met maar liefst 22 jeugd en jongeren! Geweldig!

Er was genoeg vlees, salade, stokbrood met kruidenboter, warme chocolademelk mét slagroom en frisdrinken. Toen we waren uitgegeten was er een leuke en grappige quiz in de kerk, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door Rick en Nine. We hebben erg veel gelachen en er allemaal wat van opgestoken. Al met al was het zeer geslaagd en super gezellig. Conclusie: volgend jaar weer een Winterbarbecue!

De jeugd en jongeren wensen iedereen een Gezegend, Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

Kerstmiddag ouderen

In een sfeervol met kaarsjes verlichte kerk, werden we verwelkomd met koffie, thee en wat lekkers. Er werd gezellig gepraat. Lief en leed met elkaar gedeeld. Dat geeft altijd een warm gevoel. Een stukje gemeenschap der heiligen.

De kerstviering begon met een zegen te vragen, daarna zongen we: Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan. In de kerstviering werden we meegenomen van de kribbe naar het kruis en uitzien naar Zijn wederkomst. Jezus is gekomen voor de herders, de wijzen uit het Oosten, voor u en voor mij.

Gods kind is geboren in een stal.
Zijn naam zal eeuwig klinken, overal.
Die ooit voor ons Zijn leven gaf.
En overwon de dood en ’t graf.

De kerstviering sloten we af met het zingen van :
Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken,
Weerkomt met bazuingeschal.
Wat een vreugde zal dat wezen! Amen, ja Heer Jezus, kom!

Na een korte pauze gingen we naar het zaaltje voor de broodmaaltijd. Met gebed werd de maaltijd begonnen. Er was overvloed: heerlijke soep, verschillende soorten brood, volop beleg en alle soorten drinken en een mandarijntje toe, voor de nodige vitamine. Aan het eind kregen we nog een kerstverhaal te horen. Dat ging over de sneeuwstorm van februari 1979 toen Friesland ondergesneeuwd raakte.

We sloten de middag en avond af met dankgebed en het zingen van “Ere zij God”. Het was een warme en zinvolle kerstviering. Met dank aan Annie, Binnie en Tineke voor het vele werk dat er aan voorafging en voor de middag en avond. We kregen nog iets moois mee, gemaakt door Jannie, onze voormalig pastoraal medewerkster.
Zij denkt nog steeds aan ons en wij aan haar. Zij heeft op velen van ons een diepe indruk achtergelaten.
En daar zijn wij haar dankbaar voor. Jannie hartelijk dank. Voor jou namens de ouderen een Gezegend
2019!

Verslag Candle light adventsdienst

Het is alweer even geleden: de eerste adventszondag 2 december! De zondag dat wij ’s avonds onze candlelight-adventsdienst mochten vieren. Uitnodigend wezen de lichtjes ons de weg naar de ingang van de kerk. Deze uitnodiging had zijn uitwerking, bijna de hele kerk vol! En het was het waard, wat hebben we samen een mooie dienst mogen beleven.

Jan van der Meer droeg gedichten voor. Gedichten die ons vertelden dat advent een tijd is om te hopen en te verlangen, verlangen naar Bethlehem waar God vlak bij ons staat. Ook al voelen we dit soms niet, roept dit kaarsje
een gemis op. Gemis van de liefde van de mensen die niet meer bij ons zijn. Het is fijn dan te horen dat dit ene kaarsje niet aan deze pijn afdoet maar enkel warmte wil brengen en stralen zoals het is bedoeld.
Het zal dan de duisternis laten verdwijnen en vrede brengen.

Natuurlijk kan bij een candlelight-dienst het zachte pianospel tijdens het voordragen van de gedichten
niet ontbreken. Dit werd verzorgt door Roelien Ytsma. Ook trakteerde zij ons tijdens de dienst een aantal
keren op een solospel en de begeleiding van de samenzang nam Roelien ook voor haar rekening. Verder mochten we in deze dienst genieten van de muzikale medewerking van Jildou Bakker, een singer/songwriter. Haar liederen pasten prachtig in het geheel. Liederen die ons vertellen hoe trouw God is. Mensen zeggen vaak andere dingen maar God zegt: “jij hoort bij mij!” En ook al ben ik weggegaan, ik mag altijd terug komen bij God. Ook al had ik niet verwacht dat U er nog zou zijn. Ik mag terugkomen in uw armen te allen tijde. Ook mochten we naar een prachtige vertolking luisteren van psalm 23 “De heer is mijn herder”.

Zoals elk jaar mochten we ook dit keer aan het eind van de dienst een kaarsje aansteken/ aandoen tijdens het zingen van het Taizélied “Als alles duister is”. Zo mochten we allemaal de duisternis van de avond ingaan op weg naar kerst.

Dank nogmaals aan allen die meewerkten en deze dienst tot een succes maakten en wij zien u graag
terug bij de volgende wze-dienst op zondag 3 februari!

Gezinsdienst zondag 11 maart

Wat mochten we zondag 11 maart genieten van een prachtige gezinsdienst met als thema “Meer dan brood en vis alleen”. Rode draad in deze dienst was het bijbelverhaal van de 5 broden en 2 vissen uit Johannes 6. In een boot kwam de voorganger van deze ochtend, Gosse Ytsma, de kerk binnen. Net zoals Jezus destijds bij de schare kwam, die op hem stond te wachten.

Samen hebben we onbekende liedjes op zeer bekende melodieën gezongen, zoals bijvoorbeeld “Zeg ken jij de mosselman”. We hebben de schare geteld en natuurlijk werd er gedeeld tijdens de dienst. De kinderen kregen van Gosse koekjes uitgedeeld. En voordat “het leermoment” begon werden in plaats van broden en vissen, de aanwezige pepermuntjes (of een variant hierop) verzameld en verdeeld. Wij hielden geen twaalf manden vol brood over, maar wel zoveel dat de mensen tijdens de dienst van 18 maart er nog van konden genieten.

Naast het delen kwam ook het onderwerp “kwaliteiten” aan bod. Iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en draagt hiermee een steentje bij in de gemeente. Op een briefje mochten we schrijven wat voor steentje we allemaal bijdragen en deze op een bord voor in de kerk plakken. Zo stonden we samen ook even stil bij wat het vele werk wij samen doen in de gemeente. Natuurlijk mochten we na de dienst onze ervaringen delen onder het genot van een bakje koffie en een cakeje (met een afbeelding van een vis).  Onder het koffiedrinken kregen we allemaal een kaartje waarop de spreuk stond geschreven: Liefde is het enige wat meer wordt als je het samen deelt.

Sinterklaas Trendy Club

Op vrijdag 24 november hebben we met z’n allen bij Gerda thuis Sinterklaas gevierd.

We hadden een paar weken van tevoren lootjes getrokken. Iedereen moest een gedicht schrijven en je mocht ook een surprise om het cadeautje maken als je daar tijd voor had. Degene met het leukste gedicht en de mooiste surprise kregen een extra cadeautje van Gerda! We begonnen om 16.45 uur. We moesten met een dobbelsteen een 3 of een 6 gooien. Als je dat gooide mocht je een cadeautje voor een ander pakken. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het al 17.45 uur! Iedereen was dik tevreden met de cadeaus. Er waren hele leuke en grappige gedichten en iedereen had flink zijn best gedaan om een mooie surprise te maken. De surprises waren: een smiley, twee keer het paard van Sinterklaas, een Ajax-shirt en een boek. Dominique had de mooiste surprise gemaakt (het paard van Sinterklaas) en Joël had het leukste gedicht geschreven. Het was weer supergezellig!

Groetjes van de kinderen van de Trendy Club:

David, Jarno, Jelmer, Dominique, Anoek, Lieuwkje, Djayden en Joël