Nieuws

Sinterklaas Trendy Club

Op vrijdag 24 november hebben we met z’n allen bij Gerda thuis Sinterklaas gevierd.

We hadden een paar weken van tevoren lootjes getrokken. Iedereen moest een gedicht schrijven en je mocht ook een surprise om het cadeautje maken als je daar tijd voor had. Degene met het leukste gedicht en de mooiste surprise kregen een extra cadeautje van Gerda! We begonnen om 16.45 uur. We moesten met een dobbelsteen een 3 of een 6 gooien. Als je dat gooide mocht je een cadeautje voor een ander pakken. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het al 17.45 uur! Iedereen was dik tevreden met de cadeaus. Er waren hele leuke en grappige gedichten en iedereen had flink zijn best gedaan om een mooie surprise te maken. De surprises waren: een smiley, twee keer het paard van Sinterklaas, een Ajax-shirt en een boek. Dominique had de mooiste surprise gemaakt (het paard van Sinterklaas) en Joël had het leukste gedicht geschreven. Het was weer supergezellig!

Groetjes van de kinderen van de Trendy Club:

David, Jarno, Jelmer, Dominique, Anoek, Lieuwkje, Djayden en Joël

Vredesweek | Uitnodiging RvK

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van een vesper op zondag 24  september. Deze oecumenische viering wordt gehouden in het kader van de Vredesweek. De aanvang van de viering is om 19.00 uur in de Kruiskerk. Voorganger is  de heer Jan Willem den Besten uit Hattem en de Kleine Cantorij Kruiskerk o.l.v. Sebastiaan Schippers zal meewerken aan deze dienst. De diaconiecollecte is bestemd voor Amnesty.

Thema van de Vredesweek: de kracht van verbeelding
In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding. 

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.
Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!

Raad van Kerken | Pinksterviering

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van een oecumenische viering op 1e Pinksterdag (zondag 4 juni). De dienst wordt gehouden in het openluchttheater achter De Pleats en begint om 10.00 uur. Bij slecht weer gaan we naar de Ikker.

De voorganger in deze dienst is dominee Henk-Jan de Groot. De Chr. muziekvereniging “Hallelujah” o.l.v. Reimer Jan Rondaan zal zorgen voor de muzikale begeleiding. Tijdens de dienst zal er in De Pleats kindernevendienst en zondagsschool zijn en voor de allerkleinsten is er oppas.

Paasviering | afscheid en bevestiging nieuwe kerkenraadsleden

 

Succesvolle Fancy Fair

We kijken terug op een succesvolle Fancy Fair! Op zaterdag 8 april was er van alles te doen in ons gebouw. Er werden nieuwe spullen verkocht, mooie prijzen weggegeven met het draaiend rad en de kinderen konden cupcake versieren of geschminkt worden. Aan de bar werd er koffie, thee en fris, broodjes hamburger, zelfgemaakte soep en heerlijke cake verkocht.

Ook konden bezoekers de naam invullen op een nummer (1 t/m 50) waarna er een prijs werd verloot. Leden van onze gemeente zijn vooraf druk in de weer geweest om loten voor de Grote Verloting te verkopen. ’s Middags werden er 10 loten getrokken. De totale opbrengst van deze Fancy Fair is ruim €3300!

Een overzicht van de winnaars:
Wellnessmand: Tineke Rozema
Bloemstuk: Gosse Ytsma
Fruitmand: Gerbrich Nijdam
Spekjes raden: (111 stuks) Harm Dijkstra

Winnaars Grote Verloting:
10de prijs: lotnr. 1099 – fam. L. Klopstra, Burgum
9de prijs: lotnr. 0921 – Janke van der Let, Burgum
8ste prijs: lotnr. 1745 – fam. Kooi, Suwald
7de prijs: lotnr. 0680 – fam. Van der Heide, Burgum
6de prijs: lotnr. 1414 – fam. Van der Meer, Bolsward
5de prijs: lotnr. 1731 – fam. G. Nijhuis, Garyp
4de prijs: lotnr. 1233 – fam. S. Overal, Oldebroek
3de prijs: lotnr. 1874 – Petra Stelwagen, Burgum
2de prijs: lotnr. 2322 – Oeds Postma
1ste prijs: lotnr. 2299 – Erwin en Alice Ytsma, Nes (D)

‘De kracht van het persoonlijke verhaal’ 4 mei-viering

Op donderdag 4 mei is er een bijeenkomst in de Kruiskerk, na afloop van de dodenherdenking, met als thema ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’

Cijfers zijn nodig om de harde werkelijkheid op tafel te leggen. Maar tegelijkertijd dragen zij het gevaar in zich de lezer of hoorder te vervreemden van de werkelijkheid die zij in kaart brengen.

Cijfers over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van de oorlog in Nederlands-Indië, van de oorlog in Kosovo, of van welke tijd of plaats van onrecht ook: ze zijn zó allesomvattend, dat ze uiteindelijk langs je heen gaan: je kunt je er niets bij voorstellen.

Maar achter die cijfers, achter die kille getallen, gaan namen schuilen. Namen die het leven van personen samenvatten. Noem de naam en er komt een heel leven achter vandaan. Dié persoonlijke verhalen houden de herinnering aan het onrecht levend. Dié verhalen zijn als een monument, als een waarschuwing: dit nooit meer!

Op 4 mei, na afloop van de stille tocht en de herdenking bij het monument op het kerkhof, staan de deuren van de Kruiskerk open. Thema van de bijeenkomst is ‘de kracht van het persoonlijk verhaal’. In woorden, beelden en muziek worden wij meegenomen in persoonlijke verhalen die de geschiedenis ‘aanraakbaar’ maken.

Na afloop van de bijeenkomst is er volop gelegenheid tot ontmoeting onder genot van een bakje koffie of thee.

Kledingactie Oekraïne | maandag 3 april

Helpt u ook weer mee met de kledingactie voor Oekraïne?
Hulp blijft hard nodig! Juist de armen worden het meest getroffen. Ook in 2017 hopen onze broeders en zusters in Oekraïne dat er weer vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar Oekraïne zullen rijden. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven. Door de kleding die wij sturen kunnen zij in hun werk Gods liefde in de praktijk doorgeven, zowel aan de mensen die bij de kerk horen, als aan anderen die dat nodig hebben.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen met de kledingactie.
Wat is er nodig:
* Schoeisel en laarzen (graag per paar bijeengebonden), vooral ook kinderschoenen en laarzen
* Kleding (dames en heren), vooral goede kinderkleding
* Lakens en dekens en dekbedden
* Handdoeken, theedoeken etc.

Uiteraard moeten de spullen bruikbaar zijn: SCHOON EN GOED! Graag verpakt in stevige dozen, bij voorkeur zo veel mogelijk bananendozen.

U kunt uw spullen op maandag 3 april tussen 13.00 en 16.00 uur naar de zaal bij de kerk brengen. Per doos kost het transport ruim € 3,=. Het zou fijn zijn als u (ook wanneer u geen kleding heeft om op te sturen) een bijdrage aan die transportkosten zou willen leveren. Dat kan door op zondag 2 april uw gift in de 2e collecte te doen, die voor de SZD kledingactie is bestemd.

Doopdienst zondag 29 januari

Op zondag 29 januari hadden we een speciale dienst. Kleine Ruben werd gedoopt door niemand minder dan zijn eigen pake Gosse Ytsma 🙂

Viering Week van Gebed – zondag 15 januari

De Raad van Kerken nodigt u uit voor een oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen op zondag 15 januari 2017. Het thema van deze dienst is: “Jouw hand, mijn glimlach”.

Het is 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden. Zou dat nu niet anders kunnen? Dat is in elk geval de focus van deze Week van Gebed.

De Duitse kerken helpen ons op weg: zij hebben dit jaar het thema ‘Verzoening’ en bijbehorend materiaal aangereikt. Stap voor stap volgen we Paulus’ woorden over de liefde die ons drijft (2 Korintiërs 5:14-20). We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeenbrengt.

Deze dienst is een samenwerking van de provinciale en de Burgumer Raad van Kerken en begint om 19.00 uur in de Kruiskerk. Voorgangers zijn ds. Margarithe Veen uit Achlum en ds. Idske van der Pol uit Noardburgum. De Cantorij Kruiskerk o.l.v. Henney Venema en enkele leden van de Burgumer Raad zullen meewerken aan deze viering. U bent van harte welkom!

Viering 2e Kerstdag in de Kruiskerk | Raad van Kerken

De Raad van Kerken nodigt u op 2e kerstdag uit voor een oecumenische viering in de Kruiskerk. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door ds. Jacob Schotanus uit Winschoten. Het thema is: “Welkom”. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het koperkwartet van der Kooi/van der Wal. Na afloop hopen we elkaar te ontmoeten in de Kruiskerk onder het genot van een kopje koffie of thee.