VEJO

10470859_10202212205417658_7188762637248590234_n

Kampus 2014

VEJO betekent Vrije Evangelische Jeugd Organisatie en is bedoeld voor de jeugd vanaf ongeveer 14 jaar. Eens in de 2 weken komen we op zondagmiddag samen. We beginnen om half 3 tot plm. 5 uur. Meestal hebben we weer heel wat bij te praten hetgeen er toe leidt dat de middagen behoorlijk gezellig zijn. We werken regelmatig mee aan jeugddiensten, zowel in de dienst als met de voorbereiding hiervan.
Het hoogtepunt is Kampus, een evenement dat georganiseerd wordt door VEJO Nederland. Een driedaags gebeuren waarvoor heel wat voorbereidingen gedaan moeten worden, o.a. het organiseren van de activiteiten aldaar en het instuderen van een (toneel)stukje om ons te presenteren.

Soms doen we mee aan een volleybaltoernooi welke gehouden wordt in het noorden of het midden van het land. Tot slot is er nog de traditionele kerstbroodmaaltijd, samen met de Trendyclub. Altijd reuze gezellig waarbij wij ons de soep en het brood goed laten smaken.

Lijkt het je wel wat? Kom dan eens een keertje langs! (VEG Bergum, Beatrixstraat 18 te Burgum).