Tienerdienst

Leeftijdscategorie: 12+.

Op zondag 9 januari 2011 zijn we begonnen met de Tienerdiensten. Tijdens de eredienst gaan de “tieners” (12 jaar en ouder) naar een zaal waar ze met elkaar tienerdiensten gaan houden. Het is de bedoeling dat er zo ongeveer 1x in de 2 weken een tienerdienst is. Bij deze nodigen we de tieners uit voor de tienerdiensten.

Leiding: Karin Klopstra en Laura van der Veen

_______________________________________________________________________________________________________

Videoclip ‘Mijn Pelgrimsgedachte’
De leiding van de Tienerdienst gaf de tieners in de zomervakantie de volgende opdracht mee:

Zondag 13 oktober as hebben we een speciale gemeente dag i.v.m. het 75 jarig bestaan van onze kerk. Nu hebben we als thema voor deze dag: “Wij zijn op reis…” met nog iets van een aanvulling (is nog niet klaar). Mijn vraag/opdracht aan jullie is: Maak foto’s in de vakantie met dit thema. Met daarbij in je gedachten dat wij als christenen onderweg zijn naar….Denk daarbij aan de pelgrimsgedachte. Jullie hebben Gosse hierover horen vertellen. Maak graag meerdere mooie foto’s waarbij je ook mag denken aan: “Gods grootheid”. Dan maken we voor deze speciale zondag weer een mooie ‘video-clip’ met muziek. 

De tieners vonden het een moeilijke opdracht, maar het resultaat mag er zijn: