Jonggelovigen

Catechesegroep: Jonggelovigen

Leeftijdscategorie: 17 en ouder

Binnen deze groep komen identiteits- en meningsvormingsprocessen zeer duidelijk aan de orde. Ook Bijbelse thema’s als: Toekomst-verwachting, Wie is Jezus Christus, De Heilige Geest, Vanuit de groep is er ook gelegenheid voor het inbrengen van onderwerpen. Dit programma wordt op een leuke en gezellige manier neergezet. Bepalend hierbij is, de toon maakt de muziek.

Heb je belangstelling? De deur staat voor je open. Je mag natuurlijk eerst ook even bellen.

Leiding: Br. Gosse Ytsma

Plaats: Vrije Evangelische Gemeente Bergum, Prinses Beatrixstraat 18 te Burgum