Jeugd en Geloof

Catechesegroep: Jeugd en geloof

Leeftijdscategorie: 13-16 jarigen.

Op een leuke en ontspannen manier doelgericht bezig zijn met Bijbelse verhalen in een eigentijds jasje. Hierbij worden de eerste stappen gezet binnen het perk menings-vorming en aan-sluiting gezocht bij de kaders; school, maatschappij en kerk. We proberen hierbij zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de tieners. Je bent altijd welkom!

Leiding: Br. Gosse Ytsma

Plaats: Vrije Evangelische Gemeente Bergum, Prinses Beatrixstraat 18 te Burgum