WZE | Zangdienst

Begint: zondag 1 maart 2015 om 19:00
Eindigt: zondag 1 maart 2015 om 20:30

WZE Zangdienst | ‘Geloven doe je zelf, of niet?’

Een avond met veel zang uit de bundel van Johan de Heer. U mag bepalen wat we gaan zingen. Muzikale medewerking aan deze avond wordt verleend door het duo Beimers. Durk Postma zal een korte overdenking houden. Het thema is: “Geloven doe je zelf, of niet?” Geloven doe je zelf, maar je kunt in meerdere dingen geloven. Geloven in dingen maakt ook, dat je keuzes moet maken. Zo behoren wij allemaal in ons leven de keuze voor of tegen God te maken. Niet onder dwang, maar puur uit vrije wil. Want God heeft voor u/jou de keuze al gemaakt. Volgen wij ook?

U bent van harte welkom op deze avond en wij zien ernaar uit u te mogen ontmoeten. De avond begint om 19.00 uur. Graag tot dan! Na afloop is er voor iedereen een kop koffie of thee met wat lekkers erbij, zodat u nog gezellig kunt napraten.

Werkgroep Zending en Evangelisatie