WZE-avond “Chai Israël”

Begint: zondag 4 oktober 2015 om 19:00
Eindigt: zondag 4 oktober 2015 om 20:30

De Werkgroep Zending en Evangelisatie nodigt u uit voor de WZE-avond op zondag 4 oktober a.s. Deze dag is het in de Protestantse Kerk Nederland Israëlzondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan.

De Werkgroep Zending en Evangelisatie van de Vrije Evangelische Gemeente te Burgum wil op deze eerste zondag van oktober ook op een bijzondere manier uiting geven van onze onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël. Broeder Harry Kamphuis uit Emmeloord komt spreken deze avond. Een spreker met een geweldige passie voor Israël. Muzikale medewerking wordt verleend door de Siloam Sjongers. U bent van harte welkom op deze avond en wij kijken ernaar uit u te mogen ontmoeten. De avond begint om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten over het thema onder het genot van kopje koffie of thee.

Graag tot dan!

Werkgroep Zending en Evangelisatie