Pinksteren | zondag 24 mei

Begint: zondag 24 mei 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 24 mei 2015 om 10:45

Voorganger: Dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
2e collecte: SZD Pinkstercollecte

Zondagsschool