Pasen | WZE Ochtenddienst | Zondag 5 april

Begint: zondag 5 april 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 5 april 2015 om 11:00

Een bijzondere dienst op paasochtend. Gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden verzorgt deze dienst met als thema “Offering”. Sinds 2009 verzorgt gospelkoor The Young Christian Singers een speciaal programma gericht op de 40-dagentijd en Pasen. Na de themadiensten met titel “Alive” en “Grace” is er voor de jaren 2014 en 2015 gekozen voor een programma met het thema “Offering”.

“Offering”
Jezus, God’s eigen Zoon is mens geworden en naar ons toegekomen.
Niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen.
Hij heeft daarbij zelfs zijn eigen leven gegeven.
Hij is gestorven, zodat wij mogen leven.
Hij vraagt ons in dankbaarheid te leven en onszelf niet belangrijker te vinden dan onze naaste”

Laat u inspireren door het thema. Laat u verrassen door de muziek. Laat u inspireren door Gods woord in de schriftlezingen, samenzang, overdenking. Geniet van de beelden die in dit multimediale themaprogramma zijn verwerkt.

2e collecte: SZD paascollecte