Oudejaarsdienst

Begint: zaterdag 31 december 2016 om 19:00
Eindigt: zaterdag 31 december 2016 om 20:00

Voorganger: dhr. W. Kooi uit Suwâld

1 collecte: oudejaarscollecte, bestemd voor de gemeente