Kerstavonddienst | Woensdag 24 december

Begint: woensdag 24 december 2014 om 21:00
Eindigt: woensdag 24 december 2014 om 22:00

Met medewerking van zangkoor “De Lofstem”

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: Jeugdwerk gemeente