Kerstavonddienst | Maandag 24 december

Begint: maandag 24 december 2018 om 21:00
Eindigt: maandag 24 december 2018 om 22:00

Voorganger: dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord
Met medewerking van zangkoor ‘De Lofstem’

2e collecte: Orgelfonds

Aanvang: 21:00 uur