Hemelvaartsdag | Donderdag 5 mei

Begint: donderdag 5 mei 2016 om 09:30
Eindigt: donderdag 5 mei 2016 om 10:45

Voorganger: Dhr. W. Kooi uit Suwâld
2e collecte: Beheer en Onderhoud