Hemelvaartsdag | Donderdag 30 mei

Begint: donderdag 30 mei 2019 om 09:30
Eindigt: donderdag 30 mei 2019 om 10:45

Voorganger: dhr. J.H.N. Veldhuysen uit Kampen
2e collecte: diaconie