Goede Vrijdag | Vrijdag 30 maart

Begint: vrijdag 30 maart 2018 om 19:30
Eindigt: vrijdag 30 maart 2018 om 20:30

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: dankoffer Heilig Avondmaal