Goede Vrijdag | Vrijdag 25 maart | Heilig Avondmaal

Begint: vrijdag 25 maart 2016 om 19:30
Eindigt: vrijdag 25 maart 2016 om 20:30

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: Dankoffer H.A.