Eredienst Goede Vrijdag

Begint: vrijdag 18 april 2014 om 19:30
Eindigt: vrijdag 18 april 2014 om 20:45

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea
Viering Heilig Avondmaal
2e collecte: dankoffer