Goede Vrijdag | 14 april

Begint: vrijdag 14 april 2017 om 19:30
Eindigt: vrijdag 14 april 2017 om 20:30

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea
Viering Heilig Avondmaal
2e collecte: dankoffer Heilig Avondmaal