Fryske Tsjinst zondag 23 februari

Begint: zondag 23 februari 2014 om 09:30
Eindigt: zondag 23 februari 2014 om 10:45

Voorganger: Dhr. K. Visbeek uit Westerein
2e collecte: Beheer en Onderhoud

Zondagsschool