Fryske tsjinst | zondag 23 augustus

Begint: zondag 23 augustus 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 23 augustus 2015 om 10:45

Voorganger: Dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: Jeugdwerk Gemeente

Zondagsschool