Eredienst zondag 8 september

Begint: zondag 8 september 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 8 september 2019 om 10:45

Voorganger: ds. J.H.N. Veldhuysen uit Kampen
2e collecte: diaconie

Zondagsschool