Eredienst zondag 6 september | Heilig Avondmaal

Begint: zondag 6 september 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 6 september 2015 om 10:45

Voorganger: Ds. J.H.N. Veldhuysen uit Kampen
2e collecte: Dankoffer H.A.

Zondagsschool