Eredienst zondag 4 mei

Begint: zondag 4 mei 2014 om 09:30
Eindigt: zondag 4 mei 2014 om 10:45

Voorganger: Ds. J. Schotanus uit Winschoten
Viering Heilig Avondmaal
2e collecte: dankoffer

Zondagsschool en Tienerdienst