Eredienst zondag 31 januari

Begint: zondag 31 januari 2016 om 09:30
Eindigt: zondag 31 januari 2016 om 10:45

Voorganger: ds. F.H. Karelse-Dijk uit Apeldoorn
2e collecte: diaconie

Zondagsschool