Eredienst zondag 3 januari

Begint: zondag 3 januari 2016 om 09:30
Eindigt: zondag 3 januari 2016 om 10:45

Voorganger: ds. J. Kerkhof uit Hantumhuizen
2e collecte: beheer en onderhoud

Zondagsschool

Koffie drinken na de dienst