Eredienst zondag 3 december | 1e advent

Begint: zondag 3 december 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 3 december 2017 om 10:45

Voorganger: ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: SZD binnenlands diaconaat

Zondagsschool