Eredienst zondag 3 april | Fryske Tsjinst

Begint: zondag 3 april 2016 om 09:30
Eindigt: zondag 3 april 2016 om 10:45

Fryske Tsjinst
Voorganger: Dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: Jeugdwerk Gemeente

Zondagsschool