Eredienst zondag 29 mei

Begint: zondag 29 mei 2016 om 09:30
Eindigt: zondag 29 mei 2016 om 10:45

Voorganger: Mw.┬áR.G. Koetje – van den Berg uit Ferwert
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool

Koffiedrinken na de dienst