Eredienst zondag 27 november | 1e advent

Begint: zondag 27 november 2016 om 09:30
Eindigt: zondag 27 november 2016 om 10:45

Voorganger: ds. L. Oost uit Wergea

2e collecte: jeugdwerk gemeente

Zondagsschool

Koffiedrinken na de dienst