Eredienst zondag 26 januari

Begint: zondag 26 januari 2020 om 09:30
Eindigt: zondag 26 januari 2020 om 10:45

Voorganger: ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: orgelfonds

zondagsschool