Eredienst zondag 26 april | m.m.v. “De Lofstem”

Begint: zondag 26 april 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 26 april 2015 om 10:45

Voorganger: Ds. J.H. Karelse uit Apeldoorn
2e collecte: SZD Kledingactie

Met medewerking van eigen zangkoor “De Lofstem”

Zondagsschool