Eredienst zondag 25 juni

Begint: zondag 25 juni 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 25 juni 2017 om 10:45

Voorganger: Dhr. D. Verbeek uit Ternaard
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool

Koffiedrinken na de dienst
Inzameling boodschappen voor diaconie