Eredienst zondag 24 september

Begint: zondag 24 september 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 24 september 2017 om 10:45

Voorganger: mevr. I. Baron uit Bakkeveen
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool

Voor de dienst inzameling boodschappen voor de diaconie