Eredienst zondag 24 december | 4e advent

Begint: zondag 24 december 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 24 december 2017 om 10:45

Voorganger: dhr. D. Verbeek uit Ternaard
M.m.v. V.E.G. zangkoor De Lofstem uit Burgum
2e collecte: Orgelfonds

Zondagsschool