Eredienst zondag 22 oktober

Begint: zondag 22 oktober 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 22 oktober 2017 om 10:45

Voorganger: Mw. J.G. Kerkhof-de Vries uit Hantumhuizen
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool