Eredienst zondag 22 februari

Begint: zondag 22 februari 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 22 februari 2015 om 10:45

Voorganger: dhr W. Kooi uit Suwâld
2e collecte: Orgelfonds

Zondagsschool
Tienerdienst