Eredienst zondag 22 december

Begint: zondag 22 december 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 22 december 2019 om 10:45

4e advent

Voorganger: ds. Oost uit Wergea
Met medewerking van zangkoor De Lofstem
2e collecte: jeugdwerk

Zondagsschool